بایگانی برچسب: قیمت بلیط استانبول به تهران

بلیط استانبول به تهران به برای ۱ فروردین ۹۷

بلیط چارتری, بلیط چارتری استانبول ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

نرخ پرواز استانبول به تهران برای تاریخ ۹۷/۱/۱ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۲:۰۰ به مبلغ ۱۲۱۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                     

بلیط استانبول به تهران برای ۱۵ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱ آذر ۱۳۹۶

نرخ بلیط استانبول به تهران برای تاریخ ۹۶/۹/۱۵ به شرح زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۳۷۱۰۰۰ تومان (سیصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۲:۰۰ به مبلغ ۴۰۱۰۰۰ تومان (چهارصد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۴۱۱۰۰۰ تومان (چهارصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۷۱۵۰۰۰ تومان (هفتصد و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                    

بلیط استانبول به تهران برای ۲ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۰ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز استانبول به تهران برای تاریخ ۹۶/۹/۲ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۲:۰۰ به مبلغ ۴۱۱۰۰۰ تومان (چهارصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۶۱۱۰۰۰ تومان (ششصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۳:۱۰ به مبلغ ۶۶۱۰۰۰ تومان (ششصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۱:۳۵ به مبلغ ۷۱۵۰۰۰ تومان (هفتصد و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط استانبول به تهران برای ۲۶ مهر

بلیط چارتری, بلیط چارتری استانبول, بلیط هواپیما سیستمی ۱۳ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط استانبول به تهران برای تاریخ ۹۶/۷/۲۶ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۴۹۶۰۰۰ تومان (چهارصد و نود و شش هزار تومان) و در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۵۰۱۰۰۰ تومان (پانصد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۵۴۱۰۰۰ تومان (پانصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۲:۰۰ به مبلغ ۵۶۱۰۰۰ تومان (پانصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ های ۷۱۵۰۰۰ تومان (هفتصد و پانزده هزار تومان) و ۲۲۸۹۰۰۰ تومان (دو میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار تومان) و در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ های ۹۳۰۰۰۰ تومان (نهصد و سی هزار تومان) و ۲۲۸۹۰۰۰ تومان (دو میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط استانبول به تهران برای ۶ شهریور

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۴ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز استانبول به تهران برای تاریخ ۹۶/۶/۶ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۲:۰۰ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۲:۱۰ به مبلغ ۲۶۰۰۰۰ تومان (دویست و شصت هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۴۳۰۰۰۰ تومان (چهارصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۹:۵۰ به مبلغ ۸۴۰۰۰۰ تومان (هشتصد و چهل هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۳۲۰۰۰۰ تومان (سیصد و بیست هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۲۳:۵۹ به مبلغ ۳۱۱۰۰۰ تومان (سیصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

صفحه 1 از 21 2