بایگانی برچسب: قیمت بلیط اهواز به عسلویه

بلیط اهواز به عسلویه برای ۲۷ دی

بلیط هواپیما سیستمی ۱۴ دی ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۱۰/۲۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ های ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) و ۳۳۲۰۰۰ تومان (سیصد و سی و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به عسلویه برای ۸ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۱ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۹/۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۳۲۲۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به عسلویه برای ۱۹ مهر

بلیط هواپیما سیستمی ۱۱ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۷/۱۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۵۸۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط اهواز به عسلویه برای ۵ مهر ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

قیمت بلیط اهواز به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۷/۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۵۸۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به عسلویه برای ۱۵ شهریور ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۹ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۶/۱۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۵۸۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                   

صفحه 1 از 21 2