بایگانی برچسب: قیمت بلیط تبریز به کیش

بلیط تبریز به کیش برای ۲۸ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۱ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تبریز به کیش برای تاریخ ۹۶/۷/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۲۲۱۰۰۰ تومان (دویست و بیست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                    

بلیط تبریز به کیش برای ۳ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۳۱ تیر ۱۳۹۶

نرخ بلیط تبریز به کیش برای تاریخ ۹۶/۵/۳ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان (دویست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط تبریز به کیش برای ۶ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۴ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تبریز به کیش برای تاریخ ۹۶/۵/۶ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۲۷۱۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط تبریز به کیش برای ۶ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۳ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تبریز به کیش برای تاریخ ۹۶/۴/۶ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۲۵۶۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط تبریز به کیش برای ۲۶ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تبریز به کیش برای تاریخ ۹۶/۳/۲۶ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

صفحه 1 از 31 2 3