بایگانی برچسب: قیمت بلیط تهران به دزفول

بلیط تهران به دزفول برای ۹ اسفند

بلیط هواپیما سیستمی ۲۷ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به دزفول برای تاریخ ۹۶/۱۲/۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۱۰ به مبلغ ۱۲۸۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

بلیط تهران به دزفول برای ۲۷ دی

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۰ دی ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به دزفول برای تاریخ ۹۶/۱۰/۲۷ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۲۱۷۰۰۰ تومان (دویست و هفده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به دزفول برای ۶ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به دزفول برای تاریخ ۹۶/۹/۶ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۱۰ به مبلغ ۱۱۹۰۰۰ تومان (یکصد و نوزده هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۳۵ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزارتومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۲۲۶۰۰۰ تومان (دویست و بیست و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به دزفول برای ۲۵ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به دزفول برای تاریخ ۹۶/۸/۲۵ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۲۰ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۴:۴۵ به مبلغ ۱۰۹۰۰۰ تومان (یکصد و نه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به دزفول برای ۷ شهریور ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به دزفول برای تاریخ ۹۶/۶/۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۱۲۸۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و هشت هزار تومان) می باشد.

بلیط تهران به دزفول برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۱۵ به مبلغ ۲۱۹۰۰۰ تومان (دویست و نوزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

صفحه 1 از 21 2