بایگانی برچسب: قیمت بلیط تهران به نوشهر

بلیط مشهد به نوشهر برای ۶ فروردین

بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به نوشهر برای تاریخ ۹۷/۱/۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۲۶۲۰۰۰ تومان (دویست و شصت و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

بلیط تهران به نوشهر برای ۱۱ اسفند

بلیط هواپیما سیستمی ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به نوشهر برای تاریخ ۹۶/۱۲/۱۱ به صوتر سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۳:۰۵ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                   

بلیط تهران به نوشهر برای ۲۹ دی

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۸ دی ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به نوشهر برای تاریخ ۹۶/۱۰/۲۹ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۴۰ به مبلغ ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به نوشهر برای ۱۵ دی

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۸ دی ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به نوشهر برای تاریخ ۹۶/۱۰/۱۵ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۴۰ به مبلغ ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به نوشهر برای ۱ دی

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۵ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به نوشهر برای تاریخ ۹۶/۱۰/۱ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۴۰ به مبلغ ۸۲۰۰۰ تومان (هشتاد و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 21 2