بایگانی برچسب: قیمت بلیط مشهد به استانبول

بلیط مشهد به استانبول برای ۲۰ اسفند

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۰ اسفند ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به استانبول برای تاریخ ۹۶/۱۲/۲۰ به صورت چارتری با هواپیمایی ترکیش در ساعت ۰۲:۴۵ به مبلغ ۸۵۱۰۰۰ تومان (هشتصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                    

بلیط مشهد به استانبول برای ۱۶ بهمن

بلیط چارتری, بلیط چارتری استانبول ۵ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به استانبول برای تاریخ ۹۶/۱۱/۱۶ به صورت چارتری با هواپیمایی ترکیش در ساعت ۰۲:۴۵ به مبلغ ۷۶۱۰۰۰ تومان (هفتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط مشهد به استانبول برای ۹ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۳۰ تیر ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به استانبول برای تاریخ ۹۶/۵/۹ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون و دویست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز