بایگانی برچسب: قیمت بلیط مشهد به قشم

بلیط مشهد به قشم برای ۲۱ دی

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۱ دی ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به قشم برای تاریخ ۹۶/۱۰/۲۱ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۱:۲۵ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                               

بلیط مشهد به قشم برای ۱۷ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۰ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به قشم برای تاریخ ۹۶/۹/۱۷ به صورت چارتری با هواپیمیای زاگرس در ساعت ۱۰:۵۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

بلیط مشهد به قشم برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۸:۵۵ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به قشم برای ۳۱ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به قشم برای تاریخ ۹۶/۵/۳۱ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط مشهد به قشم برای ۱۷ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۹ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به قشم برای تاریخ ۹۶/۵/۱۷ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط مشهد به قشم برای ۲۵ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۲ تیر ۱۳۹۶

نرخ بلیط مشهد به قشم برای تاریخ ۹۶/۴/۲۵ به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۲:۱۵ به مبلغ های ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) و ۲۸۵۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

صفحه 1 از 21 2