LS
LS

بایگانی برچسب: قیمت بلیط مشهد به قشم

بلیط مشهد به قشم برای ۳۱ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به قشم برای تاریخ ۹۶/۵/۳۱ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط مشهد به قشم برای ۱۷ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۹ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به قشم برای تاریخ ۹۶/۵/۱۷ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط مشهد به قشم برای ۲۵ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۲ تیر ۱۳۹۶

نرخ بلیط مشهد به قشم برای تاریخ ۹۶/۴/۲۵ به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۲:۱۵ به مبلغ های ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) و ۲۸۵۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط مشهد به قشم برای ۲۴ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به قشم برای تاریخ ۹۶/۳/۲۴ به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ ۲۳۹۰۰۰ تومان (دویست و سی و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط مشهد به قشم برای ۲۱ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به قشم برای تاریخ ۹۶/۲/۲۱ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

صفحه 1 از 21 2