بایگانی برچسب: قیمت بلیط کیش به شیراز

بلیط کیش به شیراز برای ۱۰ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۹ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به شیراز برای تاریخ ۹۶/۸/۱۰ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.

پرواز کیش به شیراز برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۳:۱۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                       

بلیط کیش به ساری برای ۱۷ مهر

بلیط هواپیما سیستمی ۱۱ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به ساری برای تاریخ ۹۶/۷/۱۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ های ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) و ۲۲۲۰۰۰ تومان (دویست و بیست و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

بلیط کیش به شیراز برای ۲۲ شهریور

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۸ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به شیراز بریا تاریخ ۹۶/۶/۲۲ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ های ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) و ۱۷۴۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و چهار هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط کیش به شیراز برای ۱۸ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

قیمت پرواز کیش به شیراز برای تاریخ ۹۶/۵/۱۸ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ های ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) و ۱۱۸۰۰۰ تومان (یکصد و هجده هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ های ۱۱۰۰۰۰ تومان (یکصد و ده هزار تومان) و ۱۲۷۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و هفت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۴:۴۵ به مبلغ های ۱۱۰۰۰۰ تومان (یکصد و ده هزار تومان) و ۲۸۴۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط کیش به شیراز برای ۸ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۸ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به شیراز برای تاریخ ۹۶/۵/۸ (لحظه آخری) برای امشب به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۶۰۰۰۰ تومان (شصت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ های ۸۶۰۰۰ تومان (هشتاد و شش هزار تومان) و ۲۸۴۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز به آنیل پرواز

                                                  

صفحه 1 از 21 2