بایگانی برچسب: نرخ پرواز اهواز به استانبول

بلیط اهواز به استانبول برای ۱۰ اردیبهشت

بلیط چارتری ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

قیمت بلیط اهواز به استانبول برای تاریخ ۹۷/۲/۱۰ به صورت چارتری با هواپیمایی ترکیش در ساعت ۰۳:۱۰ به مبلغ ۸۱۱۰۰۰ تومان (هشتصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به استانبول برای ۲۷ فروردین

بلیط چارتری ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

قیمت بلیط اهواز به استانبول برای تاریخ ۹۷/۱/۲۷ به صورت چارتری با هواپیمایی ترکیش در ساعت ۰۳:۰۰ به مبلغ ۹۰۳۰۰۰ تومان (نهصد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به استانبول برای ۲۳ فروردین

بلیط چارتری, بلیط چارتری استانبول ۲۰ فروردین ۱۳۹۷

نرخ پرواز اهواز به استانبول برای تاریخ ۹۷/۱/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی ترکیش در ساعت ۰۳:۱۰ به مبلغ ۹۰۳۰۰۰ تومان (نهصد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به استانبول برای ۲۸ دی

بلیط چارتری, بلیط چارتری استانبول ۲۶ دی ۱۳۹۶

قیمت بلیط اهواز به استانبول برای تاریخ ۹۶/۱۰/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی ترکیش در ساعت ۰۲:۱۰ به مبلغ ۱۱۱۱۰۰۰ تومان (یک میلیون و یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز