بایگانی برچسب: نرخ پرواز اهواز به عسلویه

بلیط اهواز به عسلویه برای ۲۷ دی

بلیط هواپیما سیستمی ۱۴ دی ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۱۰/۲۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ های ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) و ۳۳۲۰۰۰ تومان (سیصد و سی و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به عسلویه برای ۸ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۱ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۹/۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۳۲۲۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به عسلویه برای ۱۹ مهر

بلیط هواپیما سیستمی ۱۱ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۷/۱۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۵۸۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط اهواز به عسلویه برای ۱۵ شهریور ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۹ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۶/۱۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۵۸۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                   

بلیط اهواز به عسلویه برای ۲۱ تیر

بلیط هواپیما سیستمی ۱۳ تیر ۱۳۹۶

نرخ بلیط اهواز به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۴/۲۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۵۳۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

صفحه 1 از 21 2