بایگانی برچسب: نرخ پرواز تهران به تفلیس

بلیط تهران به تفلیس برای ۶ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

نرخ پرواز تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۷/۴/۶ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۲۰ به مبلغ ۶۲۰۰۰۰ تومان (ششصد و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                       

بلیط تهران به تفلیس برای ۱۶ فروردین

بلیط چارتری ۱۴ فروردین ۱۳۹۷

قیمت بلیط تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۷/۱/۱۶ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۷۱۰۰۰ تومان (هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۸۴۰۰۰ تومان (هشتاد و چهار هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                    

بلیط تهران به تفلیس برای ۱۳ فروردین

بلیط چارتری ۸ فروردین ۱۳۹۷

نرخ پرواز تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۷/۱/۱۳ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۹۹۰۰۰ تومان (نود و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط تهران به تفلیس برای ۲۶ اسفند

بلیط چارتری ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۱۲/۲۶ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۸۴۴۰۰۰ تومان (هشتصد و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

بلیط تهران به تفلیس برای ۵ اسفند

بلیط چارتری ۲۶ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۱۲/۵ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۴۳۱۰۰۰ تومان (چهارصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

صفحه 1 از 51 2 3 5