بایگانی برچسب: نرخ پرواز تهران به تفلیس

بلیط تهران به تفلیس برای ۲۶ اسفند

بلیط چارتری ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۱۲/۲۶ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۸۴۴۰۰۰ تومان (هشتصد و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

بلیط تهران به تفلیس برای ۵ اسفند

بلیط چارتری ۲۶ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۱۲/۵ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۴۳۱۰۰۰ تومان (چهارصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

بلیط تهران به تفلیس برای ۶ بهمن

بلیط چارتری ۲۹ دی ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۱۱/۶ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۳۲۲۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و دو هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی گرجستان (جرجیا) در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۳۳۱۰۰۰ تومان (سیصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۸:۲۰ به مبلغ ۳۳۹۰۰۰ تومان (سیصد و سی و نه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                       

بلیط تهران به تفلیس برای ۱۵ دی

بلیط چارتری ۴ دی ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۱۰/۱۵ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۳۸۹۰۰۰ تومان (سیصد و هشتاد و نه هزار تومان) و در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۵۰۱۰۰۰ تومان (پانصد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۴۱۱۰۰۰ تومان (چهاردصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۸:۱۰ به مبلغ ۴۱۱۰۰۰ تومان (چهارصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به تفلیس برای ۱ دی

بلیط چارتری, پروازهای چارتری خارجی ۲۰ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۱۰/۱ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در  ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۴۳۱۰۰۰ تومان (چهارصد و سی و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۷۶۱۰۰۰ تومان (هفتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

بلیط تهران به تفلیس برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۸۰۱۰۰۰ تومان (هشتصد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 41 2 3 4