بایگانی برچسب: نرخ پرواز تهران به عسلویه

بلیط تهران به عسلویه برای ۲۷ بهمن

بلیط هواپیما سیستمی ۱۵ بهمن ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۱۸۲۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به عسلویه برای ۲۱ بهمن

بلیط هواپیما سیستمی ۷ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۱۰ به مبلغ ۱۸۲۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به عسلویه برای ۱۶ بهمن

بلیط هواپیما سیستمی ۲ بهمن ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۱۱/۱۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۱۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) و در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۲۱۴۰۰۰ تومان (دویست و چهارده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به عسلویه برای ۲۵ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۱ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۹/۲۵ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۲۱۴۰۰۰ تومان (دویست و چهارده هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۴۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۳۱۱۰۰۰ تومان (سیصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                    

بلیط تهران به عسلویه برای ۴ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۸ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۹/۴ به شرح زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۲۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۳۱۱۰۰۰ تومان (سیصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 41 2 3 4