بایگانی برچسب: نرخ پرواز کیش به رشت

بلیط کیش به رشت برای ۲۸ اسفند

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۵ اسفند ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به رشت برای تاریخ ۹۶/۱۲/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۷:۲۰ به مبلغ ۲۸۶۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                            

بلیط کیش به رشت برای ۲۵ بهمن

بلیط هواپیما سیستمی ۱۱ بهمن ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به رشت برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ ۲۴۶۰۰۰ تومان (دویست و چهل و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط کیش به رشت برای ۱۱ بهمن

بلیط هواپیما سیستمی ۳ بهمن ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به رشت برای تاریخ ۹۶/۱۱/۱۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ ۲۴۶۰۰۰ تومان (دویست و چهل و شش هزار تومان) و در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۲۸۶۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به رشت برای ۸ بهمن

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۶ دی ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به رشت برای تاریخ ۹۶/۱۱/۸ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ های ۲۲۸۰۰۰ تومان (دویست و بیست و هشت هزار تومان) و ۲۳۶۰۰۰ تومان (دویست و سی و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط کیش به رشت برای ۳ دی

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۵ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به رشت برای تاریخ ۹۶/۱۰/۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ ۲۴۶۰۰۰ تومان (دویست و چهل و شش هزار تومان) و در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ تومان (سیصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 31 2 3