بایگانی برچسب: پرواز آفری شیراز به نوشهر

بلیط شیراز به نوشهر برای ۲۴ مهر

بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به نوشهر برای تاریخ ۹۶/۷/۲۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ های ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) و ۲۰۲۰۰۰ تومان (دویست و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط شیراز به نوشهر برای ۲۳ مرداد

بلیط هواپیما سیستمی ۱۲ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۵/۲۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۲۱۰۰۰۰ تومان (دویست و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به نوشهر برای ۱۶ مرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۵ مرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به نوشهر برای تاریخ ۹۶/۵/۱۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۲۱۰۰۰۰ تومان (دویست و ده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                   

بلیط شیراز به نوشهر برای ۵ تیر ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به نوشهر برای تاریخ ۹۶/۴/۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز