بایگانی برچسب: پرواز آفری کیش به یزد

بلیط کیش به یزد برای ۲۹ فروردین

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۸ فروردین ۱۳۹۷

نرخ پرواز کیش به یزد برای تاریخ ۹۷/۱/۲۹ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به یزد برای ۲ اسفند

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۲ بهمن ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به یزد برای تاریخ ۹۶/۱۲/۲ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۲۴۱۰۰۰ تومان (دویست و چهل و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                            

بلیط کیش به یزد برای ۶ دی

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲ دی ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به یزد برای تاریخ ۹۶/۱۰/۶ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ های ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) و ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط کیش به یزد برای ۲۲ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۵ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به یزد برای تاریخ ۹۶/۹/۲۲ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به یزد برای ۳۰ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۶ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به یزد برای تاریخ ۹۶/۴/۳۰ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

صفحه 1 از 21 2