بایگانی برچسب: پرواز آفری کیش به یزد

بلیط کیش به یزد برای ۲ اسفند

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۲ بهمن ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به یزد برای تاریخ ۹۶/۱۲/۲ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۲۴۱۰۰۰ تومان (دویست و چهل و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                            

بلیط کیش به یزد برای ۶ دی

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲ دی ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به یزد برای تاریخ ۹۶/۱۰/۶ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ های ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) و ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط کیش به یزد برای ۲۲ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۵ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به یزد برای تاریخ ۹۶/۹/۲۲ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به یزد برای ۳۰ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۶ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به یزد برای تاریخ ۹۶/۴/۳۰ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط کیش به یزد برای ۲۱ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۹ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به یزد برای تاریخ ۹۶/۳/۲۱ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                               

صفحه 1 از 21 2