بایگانی برچسب: پرواز ارزان تفلیس

بلیط تهران به تفلیس برای ۱۵ آبان

بلیط چارتری ۷ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۸/۱۵ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۶۶۱۰۰۰ تومان (ششصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

بلیط تهران به تفلیس برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۵۹۹۰۰۰ تومان (پانصد و نود و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به تفلیس برای ۲ آبان ۹۶

بلیط چارتری ۱۸ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۸/۲ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۵۵۶۰۰۰ تومان (پانصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز تهران به تفلیس برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۷۰۱۰۰۰ تومان (هفتصد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                    

بلیط تهران به تفلیس برای ۲۱ مهر

بلیط چارتری ۱۵ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۷/۲۱ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۳۹۱۰۰۰ تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) می باشد.

همچنین بلیط تهران به تفلیس برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۸:۳۰ به مبلغ ۶۰۱۰۰۰ تومان (ششصد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                 

بلیط تهران به تفلیس برای ۴ مهر

بلیط چارتری ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۷/۴ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۸:۳۰ به مبلغ ۵۰۱۰۰۰ تومان (پانصد و یک هزار تومان) می باشد.

همچنین بلیط تهران به تفلیس برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۵۸۱۰۰۰ تومان (پانصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                     

بلیط اصفهان به تفلیس برای ۳ شهریور

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۴ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط اصفهان به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۶/۳ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۸:۵۰ به مبلغ ۷۶۰۰۰۰ تومان (هفتصد و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

صفحه 1 از 101 2 3 10