بایگانی برچسب: پرواز ارزان شیراز به بندرلنگه

بلیط شیراز به بندرلنگه برای ۱۸ دی

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۴ دی ۱۳۹۶

قیمت بلیط شیراز به بندرلنگه برای تاریخ ۹۶/۱۰/۱۸ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۸:۰۵ به مبلغ ۸۲۰۰۰ تومان (هشتاد و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به بندرلنگه برای ۱۱ دی

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۴ دی ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به بندرلنگه برای تاریخ ۹۶/۱۰/۱۱ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۸:۱۵ به مبلغ ۸۲۰۰۰ تومان (هشتاد و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به بندرلنگه برای ۱۷ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۰ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط شیراز به بندرلنگه برای تاریخ ۹۶/۹/۱۷ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۰:۱۰ به مبلغ های ۹۲۰۰۰ تومان (نود و سه هزار تومان) و ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به بندرلنگه برای ۲۶ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۰ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به بندرلنگه برای تاریخ ۹۶/۸/۲۶ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۰:۱۰ به مبلغ ۸۲۰۰۰ تومان (هشتاد و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به بندرلنگه برای ۸ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۱ آبان ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به بندرلنگه برای تاریخ ۹۶/۸/۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۸:۱۵ به مبلغ های ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) و ۱۰۳۰۰۰ تومان (یکصد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

صفحه 1 از 21 2