بایگانی برچسب: پرواز استانبول به ارومیه

بلیط استانبول به ارومیه برای ۲ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز استانبول به ارومیه برای تاریخ ۹۶/۹/۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۳:۱۰ به مبلغ های ۳۴۰۰۰۰ تومان (سیصد و چهل هزار تومان) و ۱۴۱۷۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و هفده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط استانبول به ارومیه برای ۸ مهر

بلیط هواپیما سیستمی ۲۷ شهریور ۱۳۹۶

قیمت بلیط استانبول به ارومیه برای تاریخ ۹۶/۷/۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۲:۱۰ به مبلغ های ۵۵۶۰۰۰ تومان (پانصد و پنجاه و شش هزار تومان) و ۱۳۳۹۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد و سی و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                       

بلیط استانبول به ارومیه برای ۵ تیر ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲ تیر ۱۳۹۶

نرخ بلیط استابول به ارومیه برای تاریخ ۹۶/۴/۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۲:۱۰ به مبلغ های ۳۱۴۰۰۰ تومان (سیصد و چهارده هزار تومان) و ۱۳۰۴۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط استانبول به ارومیه برای ۱ تیر ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز استانبول به ارومیه برای تاریخ ۹۶/۴/۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۲:۱۰ به مبلغ های ۳۱۲۰۰۰ تومان (سیصد و دوازده هزار تومان) و ۱۲۹۹۰۰۰ تومان (یک میلیون و دویست و نود و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز