بایگانی برچسب: پرواز افری کیش

بلیط اصفهان به مشهد برای ۲۷ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۹ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز اصفهان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۳/۲۷ به صورت زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۲۵ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت جارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۴۵ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۱۸۵۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و پنج هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۷۴۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۱۷۸۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هشت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۷۸۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هشت هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۷۸۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هشت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۷۸۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هشت هزار تومان) ، در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۲۲۶۰۰۰ تومان (دویست و بیست و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                     

بلیط تبریز به کیش برای ۲ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط تبریز به کیش برای تاریخ ۹۶/۳/۲ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط کیش به مشهد برای ۴ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۴ (وبژه مبعث) به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۲۴۶۰۰۰ تومان (دویست و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ های ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) و ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۱:۱۵ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز