بایگانی برچسب: پرواز اهواز به یزد

بلیط اهواز به یزد برای ۸ اردیبهشت

بلیط هواپیما سیستمی ۲۵ فروردین ۱۳۹۷

نرخ پرواز اهواز به یزد برای تاریخ ۹۷/۲/۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) میباشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به یزد برای ۲۲ بهمن

بلیط هواپیما سیستمی ۱۱ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط اهواز به یزد برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۲ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۰۵ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۹:۵۰ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهارهزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به یزد برای ۸ بهمن

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۹ دی ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به یزد برای تاریخ ۹۶/۱۱/۸ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۹:۴۵ به مبلغ ۹۹۰۰۰ تومان (نود و نه هزار تومان) می باشد.

همچنین بلیط اهواز به یزد در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به یزد برای ۲۴ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۱۳ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط اهواز به یزد برای تاریخ ۹۶/۸/۲۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۰۵۰۰۰ تومان (دویست و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به یزد برای ۱۰ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۷ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به یزد برای تاریخ ۹۶/۸/۱۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۰:۲۰ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.

بلیط اهواز به یزد در همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 31 2 3