بایگانی برچسب: پرواز تهران به عسلویه

بلیط تهران به عسلویه برای ۳۰ اردیبهشت

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

قیمت بلیط تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۷/۲/۳۰ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۶:۵۰ به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به عسلویه برای ۲۳ اردیبهشت

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

قیمت بلیط تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۷/۲/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۶۲۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به عسلویه برای ۲۷ بهمن

بلیط هواپیما سیستمی ۱۵ بهمن ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۱۸۲۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به عسلویه برای ۲۱ بهمن

بلیط هواپیما سیستمی ۷ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۱۰ به مبلغ ۱۸۲۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به عسلویه برای ۱۶ بهمن

بلیط هواپیما سیستمی ۲ بهمن ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۱۱/۱۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۱۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) و در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۲۱۴۰۰۰ تومان (دویست و چهارده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 41 2 3 4