بایگانی برچسب: پرواز زنجان به مشهد

بلیط زنجان به مشهد برای ۳ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط زنجان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۵/۳ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط زنجان به مشهد برای ۱۶ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۳ تیر ۱۳۹۶

پرواز زنجان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۴/۱۶ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۱۷۳۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط زنجان به مشهد برای ۹ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز زنجان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۴/۹ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                               

بلیط زنجان به مشهد برای ۵ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز زنجان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۳/۵ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۰:۲۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز