بایگانی برچسب: پرواز کیش به بندرعباس

بلیط کیش به بندرعباس برای ۳۰ بهمن

بلیط هواپیما سیستمی ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

نرخ بلیط کیش به بندرعباس برای تاریخ ۹۶/۱۱/۳۰ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۳۵ به مبلغ ۲۶۲۰۰۰ تومان (دویست و شصت و دو هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۱۲۵۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                          

بلیط کیش به بندرعباس برای ۱۳ بهمن

بلیط هواپیما سیستمی ۲۹ دی ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به بندرعباس برای تاریخ ۹۶/۱۱/۱۳ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۱۰۷۰۰۰ تومان (یکصد و هفت هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط کیش به بندرعباس برای ۲۷ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ آذر ۱۳۹۶

نرخ بلیط کیش به بندرعباس برای تاریخ ۹۶/۹/۲۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۳۵ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.

پرواز کیش به بندرعباس برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط کیش به بندرعباس برای ۶ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۳۰ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به بندرعباس برای تاریخ ۹۶/۹/۶ به شرح زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۳۵ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.
  • سیستیم با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ های ۱۱۶۰۰۰ تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) و ۲۲۶۰۰۰ تومان (دویست و بیست و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط کیش به بندرعباس برای ۲۴ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۱۸ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به بندرعباس برای تاریخ ۹۶/۸/۲۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۹۸۰۰۰ تومان (نود و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 31 2 3