بایگانی برچسب: 3

بلیط تهران به بوشهر برای ۳ تیر ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط تهران به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۴/۳ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ های ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) و ۲۱۶۰۰۰ تومان (دویست و شانزده هزار تومان) می باشد.
  • سیسیتمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ ۱۵۴۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و چهار هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۱۰ به مبلغ ۱۷۷۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هفت هزار تومان) و در ساعت ۱۵:۴۵ به مبلغهای ۱۷۷۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هفت هزار تومان) و ۳۰۴۰۰۰ تومان (سیصد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز