نرخ بلیط شیراز به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۶/۱۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۲۱:۱۰ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز