نرخ پرواز زاهدان به دبی برای تاریخ ۹۶/۹/۱۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۲۰ به مبلغ ۴۰۹۰۰۰ تومان (چهارصد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز