قیمت بلیط مشهد به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۲/۲۶ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز مشهد به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۲/۲۶ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز بل آنیل پرواز