نرخ پرواز آبادان به کویت برای تاریخ ۹۶/۵/۱۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۳۶۷۰۰۰ تومان (سیصد و صت و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز