نرخ پرواز آفری و ارزان هند  به صورت چارتری با شرکت هوایی ماهان

قیمتی نزدیک به ۳ میلیون تومان دارد.

جدید‌ترین قیمت‌های چارتری را با عضویت در کانال آنیل پرواز جویا شوید.