قیمت بلیط پروازی ارومیه به تهران برای تارخ ۹۶/۲/۹ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۲۱:۲۰ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۲۰ به مبلغ ۳۸۹۰۰۰ تومان (سیصد و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۱۵۹۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و نه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۰:۲۵ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) ، به صورت سیستمی در ساعت ۰۸:۳۰ به مبلغ ۱۹۵۰۰۰ تومان (یکصد و نود و پنج هزار تومان) و در ساعت ۲۰:۲۵ به مبلغ ۱۷۷۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز