نرخ پرواز استانبول به ارومیه برای تاریخ ۹۶/۹/۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۳:۱۰ به مبلغ های ۳۴۰۰۰۰ تومان (سیصد و چهل هزار تومان) و ۱۴۱۷۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و هفده هزار تومان) می باشد.

برای خرید بلیط ارزان استانبول به ارومیه میتوانید آنلاین به سایت ما وارد شوید.

لذت پرواز با آنیل پرواز