قیمت بلیط استانبول به اصفهان در تاریخ ۹۷/۷/۲۸ با پرواز ترکیش به صورت سیستمی ۲۲۱۵۰۰۰ تومان است.

قیمت های جدید و لحظه‌ای بلیط استانبول در سایت آنیل پرواز