[charter724]

قیمت بلیط استانبول به تهران برای تاریخ ۹۶/۷/۲۶ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۴۹۶۰۰۰ تومان (چهارصد و نود و شش هزار تومان) و در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۵۰۱۰۰۰ تومان (پانصد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۵۴۱۰۰۰ تومان (پانصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۲:۰۰ به مبلغ ۵۶۱۰۰۰ تومان (پانصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ های ۷۱۵۰۰۰ تومان (هفتصد و پانزده هزار تومان) و ۲۲۸۹۰۰۰ تومان (دو میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار تومان) و در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ های ۹۳۰۰۰۰ تومان (نهصد و سی هزار تومان) و ۲۲۸۹۰۰۰ تومان (دو میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز