نرخ پرواز اصفهان به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۱۰/۱۰ به صورت چارتری با هواپیمایی یایران ایر در ساعت ۱۸:۴۰ به مبلغ ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز