نرخ پرواز اصفهان به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۲/۴ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۶۹۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز