نرخ پرواز اصفهان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۱۶ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ های ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و ۱۸۸۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۲۰۲۰۰۰ تومان (دویست و دو هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۱۶۳۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۸۸۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

توجه

این اطلاع رسانی در تاریخ چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ منتشر شده برای مشاهده قیمت های جدید و رزرو بلیط در تاریخ دلخواه روی لینک زیر کلیک نمایید