نرخ پرواز اصفهان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۸/۲۳ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۳۳۱۰۰۰ تومان (سیصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۳۵۱۰۰۰ تومان (سیصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۳۳۶۰۰۰ تومان (سیصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز