قیمت بلیط اصفهان به نجف برای تاریخ ۹۶/۷/۱۱ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۳۸۱۰۰۰ تومان (سیصد و هشتاد و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ تومان (پانصد هزار تومان) می باشد.

آشنایی با نرخ بلیط ارزان قیمت اصفهان به نجف

لذت پرواز با آنیل پرواز