نرخ پرواز اهواز به اصفهان برای تاریخ ۹۷/۴/۲۲

به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) می باشد.

بلیط ارزان اهواز اصفهان را از ما بخواهید.

لذت پرواز با آنیل پرواز