قیمت بلیط اهواز به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۸/۲۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۱:۵۰ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نو دو هشت هزار تومان) و در ساعت ۰۹:۵۰ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز