نرخ بلیط اهواز اصفهان برای ۲۹ مهر با شرکت هوایی نفت ۱۴۶۰۰۰ تومان است.

برای خرید پرواز اهواز به اصفهان می‌توان از طریق وبسایت آنیل پرواز رزرو نمود.