نرخ پرواز ارزان و لحظه آخری اهواز به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۱/۳۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر

در ساعت ۰۷:۵۵ به مبلغ های ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) و ۲۶۲۰۰۰ تومان (دویست و شصت و دو هزار تومان) می باشد.

به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت

در ساعت ۲۱:۳۰ به مبلغ ۲۳۹۰۰۰ تومان (دویست و سی و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

قیمت‌های روزانه و جدید در سایت و کانال آنیل پرواز