بلیط اهواز به تبریز برای ۱۵ آذر ماه با پرواز نفت در ساعت ۱۵:۰۰ به قیمت ۲۹۴ هزار تومان است.