پروازهای لحظه آخری  به  در پانزده روز آینده

بلیط هوایی اهواز به تبریز برای ۱۷ آبان یا پرواز نفت به قیمت ۴۰۵۰۰۰ تومان می باشد.