قیمت بلیط اهواز به تبریز برای تاریخ ۹۶/۲/۲۲ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۲:۴۰ به مبلغ های ۲۱۷۰۰۰ تومان (دویست و هفده هزار تومان) و ۲۹۰۰۰۰ تومان (دویست و نود هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز