نرخ پرواز اهواز به تبریز برای تاریخ ۹۶/۲/۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۳۵ به مبلغ های ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) و ۳۲۶۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز