قیمت بلیط اهواز به تبریز برای تاریخ ۹۶/۹/۵ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۲۵ به مبلغ ۴۲۱۰۰۰ تومان (چهارصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز