قیمت بلیط اهواز به تبریز برای تاریخ ۹۶/۷/۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز