به كجا پـــــرواز می كنید
×
تغییر جستجو ↵

نرخ پرواز اهواز به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۳ ( ویژه مبعث) به صورت زیر می باشد:

بلیط ارزان و لحظه آخری اهواز به مشهد فقط در آنیل پرواز

 • سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۲:۱۰ به مبلغ
 • ۸۶۰۰۰ تومان (هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ
 • ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۲:۴۰ به مبلغ
 • ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) ، و در ساعت ۰۸:۵۰ به مبلغ ۱۳۴۰۰۰ تومان (یکصد و سی و چهار هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۲۱:۴۰ به مبلغ
 • ۱۰۳۰۰۰ تومان (یکصد و سه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ
 • ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۳:۰۰ به مبلغ
 • ۱۰۸۰۰۰ تومان (یکصد و هشت هزار تومان) ، و در ساعت ۱۳:۴۰ به مبلغ
 • ۱۱۹۰۰۰ تومان (یکصد و نوزده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ
 • ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) و در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ
 • ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) و در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ
 • ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۷:۲۵ به مبلغ
 • ۱۴۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۱۴۴۰۰۰۰ (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.

همچنین برای دریافت روزانه قیمت های آفری می‌توانید در کانال تلگرام ما عضو بشوید.

لذت پرواز با آنیل پرواز