نرخ پرواز اهواز به دبی برای تاریخ ۹۷/۱/۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۴۶۵۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز